8. Onko omaishoitaja hoitanut parhaansa mukaan hoidettavaansa, jota Herra Alzheimer on parhaillaan tuhoamassa tai jo tuhonnut

Kun hoidettava ei ole enää kertomassa tai ei ainakaan luotettavasti voi kertoa ja omaishoitaja on jäävi asiassaan, niin seuraavista asioista tai jo muutamasta niistä voi kuka tahansa vakuuttua, miten hyvin omaishoitaja on hoidettavaansa hoitanut:

1.     Miten luotettavasti ja vapaasti hoidettava käyttäytyy omaishoitajan kanssa lääkärin vastaanotolla ym. tilaisuuksissa. Parhaiten tietävät ne, jotka ovat pisimpään olleet kanssakäymisissä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.

2.    Miten sitkeästi, pitkäjänteisesti ja kaikkia mahdollisia keinoja käyttäen omaishoitaja käy hoidettavansa kanssa viivytystaistelua herra Alzheimeria vastaan.

3.    Minkälainen hätä tai ahdistus hoidettavalle voi syntyä, jos omaishoitaja ei ole paikalla ja hoidettava ei tiedä, missä hän on – ja miten hoidettava rauhoittuu heti, kun omaishoitaja tulee paikalle.

4.    Keskustelemalla niiden kanssa, jotka ovat yhteisissä ryhmissä tms. hoidettavan ja/tai omaishoitajan kanssa.

5.    Jos omaishoitaja viestii suullisesti esittämänsä asiat tarvittaessa myös kirjallisesti.

6.    Jos hoidettava ja omaishoitaja ovat kymmeniä vuosia olleet avio-/avoliitossa, niin omaishoitaja varmuudella haluaa jatkaakin ja tietää myös ylivertaisesti parhaiten, miten pitää hoidettavansa elämänlaadun mahdollisimman korkealla.

Omaishoitaja tehnyt parhaansa