Eevan&Petterin elämänlaatumallin kuvaus

EEVAN JA PETTERIN ELÄMÄNLAATUMALLI

Tässä tarkastellaan muistisairaan elämänlaadun mahdollisimman korkealla pitämistä kaikissa vaiheissa. Tätä elämänlaatumallia voidaan hyödyntää ja tarvittaessa tarkentaa asiantuntijoiden ja analogian avulla soveltumaan myös muille henkilöryhmille ja henkilöille. Tällaisia ovat ne, joiden elämänlaatu on sairauden, onnettomuuden, vanhuuden tai jostakin muusta syystä ”romahtanut”. Tällöin joudutaan toimimaan elämänlaadun palauttamiseksi tai ”käymään viivytystaistelua” elämänlaadun tekijöiden vääjäämättä huvetessa .

Elämä on niin monimutkaista, että siinä pitää olla jokin järjestys.

Jos saisit elämässä kaiken, minkä haluat, minne sen laittaisit?

(Pirkko-Liisa Perttula: Aurinkoinen mieli)

1. Oman elämänlaatumme optimointimalli ja sen hyödyntäminen lähimmäistemme auttamisessa ja tukemisessa

2. Vakavasti muistisairaalle jaksohoidot eivät sovi, koska hänelle tulevaisuus on nykytilan jatkumo

3. Elämänlaatumalli (10 osatekijää)

4. Jokaisella on oma rankinglista – miten sillä voi päästä ylöspäin?

5. Milloin meillä on parhaat edellytykset toimia lähimmäistemme hyväksi?

6. Elämänlaatu muodostuu asioiden hallinnasta, vapaudesta, turvallisuudesta ja ilosta

7. Taistelu herra Alzheimeria vastaan on häviöön päättyvää viivytystaistelua

8. Onko omaishoitaja hoitanut parhaansa mukaan hoidettavaansa, jota herra Alzheimer on parhaillaan tuhoamassa tai jo tuhonnut

9. Lääkärien, tukipalvelujen ja vertaistuen tärkeydestä